Badania

Wyniki badań dr Aleksandry Jasielskiej z UAM, dotyczące muzyki i jej wpływu na konsumenta.