OZZ

zaiks-zpavPrzepisy prawne

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów prawnych organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) mogą żądać od właścicieli zawarcia umowy na odtwarzanie utworów w sklepach, hotelach, kawiarniach, restauracjach, salonach fryzjerskich, klubach fitness itp. Może mieć to miejsce w przypadku, gdy dany obiekt chce odtwarzać publicznie muzykę chronioną przez ZAiKS lub inne organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, takie jak STOART, SAWP i ZPAV.

Wynika to z obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.). Inspektorzy reprezentujący organizację zbiorowego zarządzania mogą odwiedzić dowolny lokal i uświadomić właścicielowi firmy, że nielegalnie odtwarza muzykę. OZZ może zażądać zapłacenia zaległych tantiem (udowadniając to na podstawie płaconego przez przedsiębiorcę abonamentu radiowo-telewizyjnego, maksymalnie za trzy lata wstecz) i podpisania stosownej umowy licencyjnej. Może też się zdarzyć, że gdy przedsiębiorca nie będzie chciał pójść na ugodę z organizacją, sprawa trafi do sądu, który maksymalnie może zasądzić zapłacenie tantiem za pięć lat.

Obowiązki z tytułu odtwarzania

Dla kontrolerów ważne jest to, że odtwarzanie muzyki w lokalach ma wpływ na ich dochody (wystarczy nawet, że umila czas, który spędzają tam klienci). Zwolnione z opłat na rzecz organizacji są osoby urządzające imprezy o charakterze prywatnym, takie jak wesela czy urodziny.

Jak wynika z ustawy, uprawnieni (a więc autorzy, wykonawcy i producenci fonogramów) mają prawo uczestniczyć w zysku generowanym przez odtwarzanie muzyki w danym lokalu.

Nie jest łatwo

Niestety, jak się okazuje do publicznego odtwarzania muzyki nie wystarczy podpisanie umowy z jedną organizacją zbiorowego zarządzania. Obecnie w Polsce działają cztery organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi reprezentujące odpowiednio:

  • Stowarzyszenie Autorów – ZAIKS,
  • Związek Producentów Audio-Video – ZPAV,
  • Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych – SAWP,
  • Związek Artystów Wykonawców -
    STOART.

Należy więc zawrzeć odpowiednią umowę z każdą z nich.

Każda Organizacja zbiorowego zarządzania działa w innym obszarze praw chronionych (twórców, producentów fonogramów i wideogramów oraz artystów wykonawców).

W naszej ofercie znajdą Państwo muzykę Royalty Free, która zwolniona jest z opłat ww. organizacji.